โปรดทราบว่าเรารับจองในวันที่ไม่เกิน 2 สัปดาห์นับจากวันที่สมัคร ในกรณีที่คุณจองล่วงหน้ามากกว่า 2 สัปดาห์เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองนี้ และคืนเงินของคุณหลังจากหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ถ้าหากมี (PayPal, Visa, ค่าคอมมิชชั่นการโอนเงินผ่านธนาคาร, ... )

คำเตือน!
เรากำลังพยายามหาชายหาดที่ดีที่สุดบนเกาะร้างเพื่อการพักผ่อนของคุณ แต่อาจมีเรือลำอื่น ๆ ทำเช่นเดียวกัน ดังนั้นในกรณีที่คุณคาดหวังว่าจะอยู่คนเดียวบนเกาะ 100% คุณควรใช้งาน บริษัทอื่น